Kundcase: Hotell / Lägenhet

Fläktar skönt vid Brovakten

De stora svartblänkande bostadshusen i kvarteret Brovakten stoltserar inte bara som port till Kungsholmen i Stockholm, utan även med en unik installation av fläktluftkylare.

Kvarteret Brovakten ligger vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen i Stockholm. Här har byggherren Wallenstam, som kallar projektet Kungsholmsporten, byggt två bostadshus med totalt 270 hyresrättslägenheter. De två svarta stenhusen tornar upp sig på vardera sidan om Essingeleden och blänker i solen.

För varmt på sommaren
Att det blev varmt i ett så solexponerat hus märkte hyresgästerna först till sommaren i de nybyggda husen. Husen har inga balkonger eller annan utvändig solavskärmning.
– Det blev väldigt varmt i vissa lägenheter, särskilt från plan 10 och uppåt. Den svarta stenfasaden är luftad men svart absorberar solenergin mer än ljus betong och misstanke finns att den mörka färgen bidragit till ökad inomhustemperatur. Man hade kanske inte vägt in det tillräckligt väl i projekteringen, tror Mats Olsson, VVS-konsult på ICEE.
Mats Olsson var med tidigt i projektet för att göra energiberäkningar, och blev inkopplad igen för att åtgärda temperaturproblemen.
Man provade med en avskärmande solfilm på fönstren, men den gav inte tillräcklig effekt – därför tog Wallenstam beslutet att installera komfortkyla. Mats Olssons val föll på Vasatherms kylare.
– Vasatherm valdes för sitt stora sortiment, och fördelaktiga ljuddata. De var riktigt bra att ha att göra med, och ställde upp med att titta på flera styrvarianter och kom med förslag, säger Mats Olsson.

Vattenburet kylsystem
En kylmaskin installerades på taken på fastigheterna. Brovakten utrustades med ett köldbärarsystem med kallvatten och en fläktluftkylare som cirkulerar rumsluft, FH 10-51, i varje lägenhet. Allting levererades komplett från fabrik med styrutrustning och förmonterad styrventil.
Aggregaten är gjorda enbart för kyla och mycket tystgående, små och anpassade för trånga utrymmen. Kylaren sitter dold i halltaket i de flesta av lägenheterna, monterad horisontellt. Ett galler i taket är det enda som avslöjar den kompakta kylaren, samt en termostat där hyresgästen kan reglera inomhustemperaturen helt efter egen smak.
– Vårt mål är att det aldrig ska behöva vara mer än 26 grader. Tidigare kunde de ha så mycket som 35 grader inne om de inte vädrade, säger Mats Olsson.
Denna lösning är unik i lägenheter, framförallt i så stora volymer. Att installera det när allt var färdigbyggt gjorde förstås arbetet mer komplicerat, men större delen av arbetet kunde utföras utanför lägenheterna. Genom punktinsatser minimerades störningarna för hyresgästerna. Resultatet är mycket gott.
– Det är riktigt bra klimat i lägenheterna, säger Mats Olsson.

 

Vasatherm AB

Telefon: 08 556 507 30
E-post: info@vasatherm.se

Besöksadress:
Markörgatan 6

Postadress:
Markörgatan 6
136 44 Handen

MiljöUC