Kundcase: Offentliga byggnader

Gammal fabrik fick ny luft som bevarar

Rätt luftfuktighet kan hjälpa till att bevara byggnader och föremål med historiska värden. Med stränga temperatur- och fuktkrav installerades fläktluftkylare i gamla industrilokaler för textilier i Borås.

I före detta fabrikslokaler mitt i Borås växer Simonsland fram som en ny spännande stadsdel. Den gamla textilfabriken i området uppfördes åt Svenskt Konstsilke runt förra sekelskiftet och har ett stort historiskt värde för Borås stadsbild. Därför var det viktigt när fabriksbyggnaderna skulle anpassas till dagens behov och krav, att bevara så mycket som möjligt av det ursprungliga utseendet, och av de föremål som arkiveras där. Man behövde komma till bukt med dragproblem och öka klimatkomforten i de stora öppna lokalerna. Hyresgästerna Borås stad och Textilhögskolan hade specifika klimatkrav.
Andersson & Hultmark i Göteborg ansvarade för och projekterade röranläggning, luftanläggning, styranläggning och sprinklerinstallationer.

Industrikänsla med synliga aggregat
För att få bort värmeavgivning från maskiner, solinstrålning och människor installerades synliga kylaggregat från Vasatherm.
– Det är en ju gammal fabrikslokal med fem meter i takhöjd. Vi gjorde synliga installationer eftersom man ville behålla karaktären och utseendet. Industrikänsla, helt enkelt, säger Peter Hedvall, ansvarig för projektet hos Andersson & Hultmark.
Vasatherm har levererat totalt 50 enheter av fläktluftkylaren FH 69-511 FDX.
– Vi har jobbat med Vasatherm tidigare och vet att den relationen fungerar, säger Peter Hedvall.
Dessa större aggregat är takmonterade och fördelar luften bra över de totalt 37 000 kvadratmeterna.
– De aggregaten var mest lämpade för det vi efterfrågade i kapacitet. När man ställer fläktluftkylare mitt i ett rum ställs stora krav på ljudnivån.
Utmärkande för projektet var att Borås stad, som är den största hyresgästen, hade specifika krav på rumstemperatur och särskilda fuktkrav för utställningshallar, arkiv, vävverkstäder och ateljéer i Textilmuséet.
– De hade väldigt små toleranser vad gäller temperatur och fukt. De har arkiv för tyger och foton, därför ställdes ganska tuffa krav för att kunna bevara materialen, säger Peter Hedvall.

Vasatherm AB

Telefon: 08 556 507 30
E-post: info@vasatherm.se

Besöksadress:
Markörgatan 6

Postadress:
Markörgatan 6
136 44 Handen

MiljöUC